2010
autor
Kateŕina Jiroutová (CZ)
tytuł
Projekt karmników dla ptaków „White Tit”
dyplom
licencjacki
uczelnia
Uniwersytet Jana Evangelisty Purkyniego w Uściu nad Łabą
promotor
Doc.ak.soch. Pavel Jarkovský
Po 1989 roku poprawił się znacznie stan środowiska naturalnego, a w czeski krajobraz powróciły rzadkie gatunki ptaków. Lekkomyślna suburbanizacja terenów Czech i wszystkie procesy z nią związane przyczyniają się jednak do spadku populacji ptaków. W ciągu ostatnich 30 lat ich liczba zmniejszyła się o przeszło 10 milionów. Licencjacka praca Kateřiny Jiroutovej poświęcona jest karmnikom, które są typowymi elementami czeskiej kultury. Od lat dziewięćdziesiątych powoli zaczęły one jednak znikać z balkonów, parków i ogrodów. Autorka zaprojektowała dwa typy podwieszanych karmników, kładąc nacisk nie tylko na ich funkcję, ale również na estetykę. Jeden typ służy do podawania karmy tłustej, drugi do sypkiej. Oba łączą dekorowaną porcelanę z drewnem.

Oryginalne karmniki na pewno nie wpłyną znacząco na wzrost populacji ptaków, ale mogą się przyczynić do zmiany stosunku młodych ludzi do środowiska naturalnego.