2010
autor
Lukáš Opekar (CZ)
tytuł
CAPTCHA i analfabetyzm
dyplom
licencjacki
uczelnia
Uniwersytet Jana Evangelisty Purkyniego w Uściu nad Łabą
promotor
Ak. mal. Michal Slejška
W XXI wieku analfabetyzm wciąż pozostaje znaczącym problemem społecznym i kulturowym, którego konsekwencje, zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, dotyczą wielu różnych dziedzin – od poszanowania praw człowieka do rozwoju gospodarczego. Na problem ten w swojej pracy licencjackiej zwraca uwagę Lukáš Opekar, wizualizując pochodzące z ONZ dane statystyczne. Projektant zastosował autorską aplikację inspirowaną internetowymi kodami CAPTCHA, które pomimo zniekształceń mogą być odczytywane przez człowieka, uniemożliwiają natomiast automatyczny przekaz danych między programami komputerowymi. Tylko ktoś, kto jest w stanie ten kod przeczytać i przepisać, jest dopuszczony do dalszych informacji lub innych opcji oferowanych przez daną stronę WWW.

Wizualizacja opiera się na umiejętności czytania zniekształconego tekstu, który jest w projekcie wskaźnikiem naszej piśmienności. Stopniowane zniekształcenie jest wyznacznikiem analfabetyzmu w poszczególnych krajach.


Oryginalny pomysł w połączeniu z prawdziwymi danymi statystycznymi, dodatkowo interpretowanymi przez aplikację komputerową, tworzy z prostego dowcipu atrakcyjny wizualnie projekt z głębszą myślą.