2010
autor
Łukasz Wysoczyński (PL)
tytuł
Meble Zwyczajne
dyplom
magisterski
uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
promotor
dr Tomek Rygalik
Projekt prezentuje komplet mebli wraz z dodatkowymi elementami wyposażenia wnętrz. Główną ideą jest wykorzystanie i ukazanie możliwości jakie niesie ze sobą produkcja zwyczajnych drewnianych skrzynek na owoce. Jest to próba rozszerzenia obszaru produkcji dla już działających na rynku producentów mebli. Zaproponowanie mebli o niskiej cenie, nadających się do masowej produkcji. Równie ważne jak sam efekt końcowy był proces dochodzenia do niego. Przeanalizowanie materiałów użytych do produkcji skrzynek, rozłożenie ich na czynniki pierwsze i zastanowienie się, czy ich jakość jest odpowiednia. Sprawdzenie sposobu łączenia komponentów przy pomocy zszywek wstrzeliwanych takerem, oraz przeniesienie tej metody na poziom produkcji mebli. Dopiero z tą wiedzą można było przystąpić do dalszych działań. Punktem odniesienia było krzesło. Opracowanie jego optymalnej formy i proporcji zdeterminowało kształt pozostałych elementów kompletu. Odbywało się to etapowo. Wykonanie modeli z tektury dla uchwycenia odpowiedniego kształtu, a następnie prototypów z docelowego materiału dla sprawdzenia wytrzymałości. Produkt końcowy jest sumą wcześniejszych przemyśleń i prób, uwzględniający wszystko to co ukazały poprzednie fazy. Są to meble przeznaczone do wnętrz lokali użytkowych, jak kawiarnie oraz miejsca o nie do końca zdefiniowanym charakterze. Pasują również do wnętrz mieszkalnych i pracowni.