2010
autor
Małgorzata Mozolewska (PL)
tytuł
Ornament Strukturalny
dyplom
magisterski
uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
promotor
Profesor Jerzy Porębski
Efektem projektu Małgorzaty Mozolewskiej nie jest konkretny produkt, ale proces. Zadaniem, które postawiła przed sobą dyplomantka, było stworzenie współczesnego ornamentu. Udało jej się jednak wykroczyć daleko poza dywagacje o cechach formalnych. Powstał program komputerowy, który może być szczególnym narzędziem w rękach dizajnera. Projektant wprowadza do aplikacji dowolną bryłę, która stanowi punkt wyjścia przekształceń. W wyniku zastosowania specjalnego algorytmu następuje jej automatyczna transformacja w dekoracyjną ażurową strukturę, będącą jednocześnie ornamentem. Jej wirtualne modele można zmaterializować dzięki technologii druku 3D.

Jak zapewnia projektantka, „program uwzględnia kształt zadanej bryły, obciążenia i siły w niej działające, dodaje element przypadku, przez co uzyskiwana struktura jest funkcjonalna, a jednocześnie za każdym razem inna i nie do końca przewidywalna”. Owa nieprzewidywalność i element przypadku są jednymi z ciekawszych cech Ornamentu Strukturalnego Mozolewskiej. Tworzenie ażurowej konstrukcji rozpoczyna się u podstawy obiektu i stopniowo przechodzi ku górze – proces ten imituje rozrost formy organicznej. Pracę nad oprogramowaniem autorka poprzedziła dokładną analizą historii ornamentu. Projekt jest więc udanym połączeniem studium z historii sztuki, procesów naturalnych i nowoczesnych technologii.