2010
autor
Marek Chmiel (SK)
tytuł
Toolbox – rodzina pism
dyplom
magisterski
uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych i Projektowania w Bratysławie
promotor
Mgr. art. Palo Bálik
Projekt rodziny trzech pisanek przeznaczonych do druków akcydensowych. Jak pisze autor, nazwa rodziny Toolbox „pochodzi od angielskiego słowa oznaczającego skrzynkę z narzędziami. Od narzędzi wszakże zależy wynik naszej pracy”. Projekt oparty jest właśnie na pomyśle takiego wyimaginowanego przybornika. Wszystkie wersje pisma mają wspólny szkielet. Różnią się one parametrami domniemanego narzędzia, które mogłoby wykreślać litery według zadanej konstrukcji. Zmiana „narzędzia” nie powoduje jedynie zmiany grubości elementów tworzących znaki pisma, lecz także zmianę ich kontrastów, przecienień i proporcji. Do dyspozycji mamy szeroką stalówkę redis, pędzel i piórko do kaligrafii.