2010
autor
Marian Misiak (PL)
tytuł
Timeline – rodzina pism
dyplom
magisterski
uczelnia
Uniwersytet w Reading
promotor
Phd Gerry Leonidas i Fiona Ross
Timeline to rozbudowana rodzina pism, łącząca zapis alfabetem łaciński i arabskim. Pismo łacińskie ma wersję z szeryfami i bezszeryfową. Obie występują w odmianie pochyłej i pogrubionej.

Spójne projekty krojów tworzone do zapisu różnych systemów pisma stają się szczególnie potrzebne w coraz bardziej wielokulturowej i wielonarodowej Europie. Jak podaje sam autor, takie złożone rodziny pism znajdują zastosowanie w projektach oznakowania lotnisk i systemów informacji miejskiej, opakowań, instrukcji bezpieczeństwa itp. Trudno nam ocenić projekt znaków arabskich, a nasze spostrzeżenia muszą się skończyć na docenieniu wyrównanej szarości zapisu mieszającego oba systemy. Rodzina pism Timeline stworzona została do składu dłuższych tekstów, ze specjalnym naciskiem na zapisy złożonych struktur informacyjnych (wykresy, diagramy, formularze, rozkłady jazdy, publikacje naukowe). Znacznie różniąca się od odmiany prostej, mocno zwężona kursywa sprzyjać będzie wyróżnieniom oraz budowaniu hierarchii przy składzie jednym stopniem pisma. Wszystkie odmiany i wersje mają pełny repertuar znaków, łącznie z ligaturami, kapitalikami i znakami diakrytycznymi. Zrewidowana wersja dostępna będzie poprzez stronę Rosettatype.com dystrybutora krojów multiskryptowych.