2010
autor
Michał Bartkowiak (PL)
tytuł
Drzwi w każdą stronę
dyplom
magisterski
uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu
promotor
prof. Jolanta Usarewicz Owsian
Każdy doświadczył niemiłego uczucia, gdy chcąc otworzyć drzwi – popychał je, choć należało pociągnąć. W budynkach użyteczności publicznej ratunkiem są stosowne napisy, choć i tam mniej uważni rozpaczliwie szarpią klamkę. Podobne obserwacje były punktem wyjścia dla autora drzwi otwieranych w obie strony. Zastosował dwie osie obrotu, opracował własną konstrukcję okuć i ustawił płytę drzwi pod niewielkim kątem w stosunku do framugi. Ten pomysł łamie konwencję licowania drzwi ze ścianą, ale daje jednoznaczną informację, w którym miejscu należy je pchnąć, a w którym pociągnąć. Drzwi wyglądają, jakby były nieco uchylone, przez co zachęcają przybysza do wejścia. To rozwiązanie ma jeszcze jedną zaletę: osoby na wózkach inwalidzkich mogą z każdej strony wjechać w światło drzwi popychając je, co jest znacznie łatwiejsze. Ten rodzaj ruchu jest również korzystniejszy, gdy mamy zajęte obie ręce. Projekt nie przewiduje zamykania drzwi na zamek, powstał z myślą o przegrodach wewnętrznych. W niektórych przypadkach będzie atrakcyjny zarówno funkcjonalnie, jak wizualnie.