2010
autor
Przemysław Szuba (PL)
tytuł
Projekt pompy infuzyjnej do ciągłego podawania leków przeciwbólowych.
dyplom
magisterski
uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
promotor
prof. Czesława Frejlich
Projekt pompy infuzyjnej dla firmy Medima przeznaczony jest przede wszystkim dla pacjentów cierpiących na ostry ból, najczęściej w przedterminalnym i terminalnym stadium choroby nowotworowej. Niewielkie rozmiary i waga urządzenia umożliwiają pacjentowi zachowanie pełnej aktywności, jak również kontynuację terapii w warunkach domowych. Przewidziano dwa panele sterownicze – jeden przeznaczony dla personelu medycznego, a drugi dla chorego. Automatyczny system bezpieczeństwa poprzez sieć komórkową zapewnia obsłudze medycznej zdalną kontrolę nad stanem zdrowia pacjenta. Model pompy wykonano w ramach programu stażowego „Ergonomia dla Medycyny” w firmie PERFEKT Sobierajski (polyester‑design.com).