2010
autor
Roman Čí­pek (CZ)
tytuł
Projekt miejskiego motocykla
dyplom
magisterski
uczelnia
Uniwersytet Techniczny w Brnie
promotor
doc. Miroslav Zvonek
Ze względu na zanieczyszczenie powietrza w miastach i globalne zmiany klimatyczne, na które wpływ mają emitowane gazy spalinowe, pożądane są wszelkie próby zmian w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Projekt motocykla Romana Čípka należy do kategorii tzw. naked bikes. Oprócz eleganckiej minimalistycznej formy główną jego zaletą jest napęd elektryczny, który pozwala poruszać się w obrębie miasta i jego okolic. Projektant dowiódł, że produkt ekologiczny może być atrakcyjny.

Wizualizacjom i dokumentacji towarzyszy model w skali 1:5. Ewentualne braki czy niedostatki projektu można będzie wykryć i usunąć dopiero na kolejnych etapach realizacji.