2010
autor
Roman Kaczmarczyk (PL)
tytuł
Projekt layoutu magazynu Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP
dyplom
magisterski
uczelnia
Akademia Sztyk Pięknych w Katowicach
promotor
adj. Marian Słowicki
„Arch” to wdrożony w ubiegłym roku dwumiesięcznik Stowarzyszenia Architektów Polskich, który zastąpił poprzedni tytuł – „Komunikat SARP”. Pełni przede wszystkim funkcję biuletynu informującego o branżowych wydarzeniach, m.in. o konkursach i nagrodach. Właśnie opracowanie graficzne tego aspektu zawartości pisma stanowiło najważniejszy problem projektowy. Autor przełożył nietypową strukturę magazynu na rozbudowane kalendarium, dział wiadomości, artykuły rozpoczynające się od tabeli informacyjnej i wiele innych drobnych rozwiązań porządkujących materiał. Do składu teks­­tu ciągłego użył bezszeryfowych pism Botanika i Botanika Alt, a wyraziście wykreślone, „architektoniczne” tytuły złożył krojem Titilium. Pismo ma format 297 × 235 mm. Kolumna zbudowana jest na siatce sześciu szpalt, które najczęściej łączone są w dwa bądź trzy łamy.

Projekt jednomyślnie oceniliśmy bardzo pozytywnie, mimo że przedstawiono nam jedynie fotografie całych rozkładówek (bez detali). Doceniliśmy zrozumiałą, przejrzystą strukturę i podział tekstu przeplatanego z mocnymi, minimalistycznymi tytulariami. Te ostatnie wraz z elegancką i jednoznaczną okładką dodają projektowi wyrazistości i lekkości, oddalając nudę. W wyborze utwierdził nas fakt wdrożenia.