2010
autor
Viktoriya Gadomska Grabowska (PL)
tytuł
Young - dziełowy krój pisma
dyplom
magisterski
uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu
promotor
prof. zw. Krzysztof Kochnowicz
Krój pisma Young przeznaczony jest do składania małym stopniem długich teks­tów. Spełnia większość wymogów stawianych takim krojom. Linia wersalików przebiega poniżej linii wydłużeń górnych, co daje dodatkowe miejsce na znaki diakrytyczne oraz sprawia, że wielkie litery nie rzucają się w oczy. Wertykalny (lekko zwężony) owal okrągłych liter tekstowych wpływa na oszczędność miejsca. Ustawiona pod kątem oś liter okrągłych, nieduży kontrast oraz proporcje wydłużeń do wysokości „x” nawiązują do tradycji renesansowych. Jak pisze autorka, pismo łączy „geometrię z narzędziowością”, co pomimo wymienionych ewidentnych cech historycznych sprawia, że ma ono charakter w pełni współczesny. Krój ma komplet znaków, łącznie z ligaturami i kapitalikami. Chciałoby się zobaczyć odmianę pochyłą oraz pogrubioną. Dopiero w takiej postaci można będzie w pełni docenić walory tego pisma w składzie.