2010
autor
Žaneta Drgová (CZ)
tytuł
System informacyjny i identyfikujący organizacji non-profit Hnutí DUHA
dyplom
magisterski
uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych i Projektowania w Bratysławie
promotor
akad. mal. Stanislav Stankoci
Dyplom Žanety Drgovej jest odpowiedzią na potrzeby organizacji Hnutí DUHA, która zajmuje się przede wszystkim działalnością ekologiczną: energią odnawialną, recyklingiem oraz ochroną przyrody. Podstawowym elementem identyfikującym siedzibę organizacji jest linia. Przechodzi ona na stałej wysokości przez kolejne pokoje. W każdym z nich przybiera inną barwę – niebieską, żółtą lub zieloną. Linia oddziela „część czystą” (górna część pomieszczenia) od miejsca pracy w którym panuje chaos i zamieszanie. Wpisywane są w nią różne obiekty. Bywa też przerwana elementami graficznymi. Na zewnątrz budynku linia nawiązuje do oznaczeń szlaków turystycznych.

Projekt jest ekonomicznym rozwiązaniem dostępnym dla organizacji non‑profit. Część pracy dyplomowej stanowi również zestaw piktogramów z rozpoznawalnymi produktami identyfikującymi różne rodzaje odpadów. Znaki te graficznie wpisujący się w całość identyfikacji. Piktogramy występują też na taśmie klejącej, dzięki czemu mogą być umieszczone na dowolnym pojemniku na śmieci.