2010
autor
Zofia Szostkiewicz (PL)
tytuł
Elementy identyfikacji Poczty Polskiej
dyplom
magisterski
uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
promotor
doktor dr Barbara Widłak
Projekt nowego logo oraz elementów identyfikacji Poczty Polskiej jest ujmująco prosty i konsekwentny, ale też bardzo konwencjonalny. Ta ostatnia cecha przy ocenie prac dyplomowych bywa wadą, gdyż nawet w polskich formularzach oceny dyplomu uwzględnia się nowatorstwo jako ważny aspekt projektu. Z drugiej strony jednak otaczająca nas po wyjściu z budynku szkoły polska rzeczywistość domaga się właśnie takich zrozumiałych i typowych rozwiązań w miejsce chaosu i wizualnej degradacji. W domu wariatów wyróżnikiem jest normalność. Dlatego ten projekt po dyskusji jury został oceniony jako „szklanka do połowy pełna”.

W projekcie oprócz udanego znaku i typowych druków znajdziemy m.in. piktogramy, elementy ubioru pracowników poczty, sposoby oznakowania urzędów pocztowych. Autorka zaprojektowała także druki formularzy i koperty pre‑paid, a nawet szablon strony internetowej. Całość oparła na popularnym (choć nie darmowym, jak zaznaczono w opisie pracy) kroju Adobe Myriad Pro. Przez swoją praktyczność i dobrze skomponowane, minimalistycznie użyte środki graficzne praca zdradza w osobie Zofii Szostkiewicz rasową projektantkę zdolną do podjęcia pozytywistycznego dzieła odgruzowywania otoczenia wizualnego.