2011
autor
Andrej Dieneš (SK)
tytuł
Systemowy krój pisma dla sportu
dyplom
magisterski
e-mail
uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych i Projektowania w Bratysławie
promotor
Michal Tornyai
Założeniem Andreja Dieneša było stworzenie kroju pisma na potrzeby sportu. Według autora brakuje pism zaprojektowanych specjalnie do tego celu. „Zazwyczaj widzimy wyłącznie próbę przekrzywienia pisma lub dodania mu efektów dla uzyskania większej dynamiki”. System trzech zaprojektowanych odmian nadawać się ma do zastosowania na plakatach, w katalogach, znakach graficznych, do składu czasopism sportowych itd. Dynamikę nadają pismu dwie specjalnie stworzone kursywy, obie pochylone w prawo, pod kątem 10 i 20 stopni. Żadna z nich nie jest jedynie mechanicznie pochyloną odmianą pisma prostego, a na dodatek różnią się od siebie sposobem łączenia łuków z trzonem liter. Poza tym każda z odmian występuje w wersji tekstowej oraz alternatywnej, w której w połączeniach elementów liter nie ma kątów prostych. Wiele uwagi autor poświęcił cyfrom, które jego zdaniem, ze względu na wyjątkowe miejsce w informacjach sportowych, powinny różnić się od tych stosowanych w zwykłym składzie. Przy sprowadzeniu do minimum różnicy między linią wersalików a wysokością „x” pozostaje sporo miejsca na znaki diakrytyczne, ważne w zapisie nazwisk i nazw własnych zespołów i drużyn.