2011
autor
Filip Malimánek (CZ)
tytuł
Łacińskie pisma Cmentarza Żydowskiego w Brnie
dyplom
magisterski
e-mail
uczelnia
Uniwersytetu Masaryka w Brnie
promotor
Vítězslav Švalbach
Praca dyplomowa Filipa Malimánka ma charakter badawczy. Autor w sposób systematyczny dokumentował łacińskie napisy z nagrobków Cmentarza Żydowskiego w Brnie. Fotografował kamienne płyty z inskrypcjami, a zdjęcia zamieszczał na stronie internetowej hroby.designpositive.sk. Każdy dokumentowany nagrobek zaznaczał na planie, a zdjęciu nadawał numer odpowiadający działce na cmentarzu. Nagrobki zostały sklasyfikowane w zależności od rodzaju użytego pisma oraz wykończenia. Zdjęcia można sortować przy użyciu filtrów (można np. wybrać płyty z napisami wykutymi antykwami barokowymi czy geometrycznymi groteskami, z ciekawymi inicjałami lub ze zdobieniami). Częścią dyplomu jest także dygitalizacja trzech wybranych krojów. Wartość pracy leży także w tym, że stanowi ona przyczynek do historii mniejszości żydowskiej na Morawach.