2011
autor
Jerzy Nosek (PL)
tytuł
Projekt pisma na potrzeby ujednolicenia systemu rejestracji statków powietrznych
dyplom
licencjacki
e-mail
uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
promotor
Jacek Mrowczyk, konsultant: Henryk Sakwerda
Autor powziął ambitny plan stworzenia systemu pozwalającego na ujednolicenie oznakowań statków powietrznych. Na pracę składają się cztery odmiany kroju pisma Bleriot oraz projekt oprogramowania do nanoszenia oznaczeń rejestracyjnych na samoloty znanych typów. Kursywy – lewo- i prawostronna – nie są jedynie mechanicznie pochylonymi odmianami pisma prostego. Ich glify zostały potraktowane z dużą atencją dla formy i charakteru (np. litera e w obu odmianach była inaczej opracowywana). Charakterystyczna jest geometryczna konstrukcja pisma. Dla autora ważna była jego czytelność z dystansu, zwłaszcza w zapisie wielkimi literami, stosowanym w oznaczeniach rejestracyjnych. Jak sam przyznaje, „projekt ma otworzyć dyskusję na temat kondycji projektowania graficznego w tak hermetycznej dziedzinie, jaką jest lotnictwo”.