2011
autor
Kamil Laszuk (PL)
tytuł
Zestaw przedmiotów inspirujących dzieci do muzykowania
dyplom
magisterski
e-mail
uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
promotor
Włodzimierz Dolatowski
Zaprojektowane urządzenie jest zabawką dla dzieci w wieku przedszkolnym, wykorzystującą zasadę działania pozytywki lub katarynki. Najmłodsi, wciskając lub zwalniając odpowiednie przyciski rozmieszczone na napędzanym elektrycznie bębnie, decydują, które instrumenty i w jakim momencie zabrzmią, a w ten sposób poznają podstawową zasadę komponowania. Mogą też wpływać na tempo „odtwarzania” muzyki. Zestaw instrumentów możliwych do zamontowania jest potencjalnie otwarty (autor założył nawet możliwość wykorzystania instrumentów dętych – z użyciem mieszków). Projekt poprzedziły studia z zakresu rozwoju psychofizycznego dzieci. Przeprowadzone konsultacje ze specjalistami wskazują na przydatność urządzenia w muzykoterapii. Teoretyczne założenia będzie można zweryfikować na prototypie, który niewątpliwie przetestuje też kreatywność dzieci oraz cierpliwość i odporność ich opiekunów.

http://webtest.e12.pl/film/