2011
autor
Lukáš Čeman (SK)
tytuł
Autorskie pismo piktogramowe
dyplom
licencjacki
e-mail
uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych i Projektowania w Bratysławie
promotor
Eva Péč Brezinová
Lukáš Čeman zaprojektował zestaw piktogramów zapisanych w repertuarze pisma (tzw. dingbat). Jak sam pisze, „wszystko zaczęło się od pokusy stworzenia autorskiego pisma oraz potrzeby rysowania różnych postaci”. Znaki występujące w alfabecie pogrupował na odpowiedniki liter, cyfr oraz znaków interpunkcyjnych i specjalnych.

26 liter, od a do z, wyobraża głównego bohatera – człowieka – we wcieleniach różniących się płcią, rasą, przekonaniami religijnymi, a przede wszystkim cechami charakteru. Wielkie litery przedstawiają postaci statycznie, a małe – w ruchu. Kolejne zróżnicowanie wynika z występowania każdego piktogramu w czterech odmianach. Zamiast cyfr pojawia się osiem psów, ufoludek oraz jeden byt nieokreślony. Znakom interpunkcyjnym i specjalnym odpowiada cały zestaw przedmiotów, dzięki którym tworzyć można iluzję przestrzeni. Żaden z obrazków nie nawiązuje swoją formą do znaków pisma łacińskiego.

Lukáš Čeman stworzył fantastyczny świat komiksowych rysunków, który można w nieskończoność poszerzać, budując formalnie jednorodne przestrzenie o różnych, niepowtarzalnych znaczeniach.