2011
autor
Marta Gawin (PL)
tytuł
System identyfikacji wizualnej struktury organów aparatu państwa polskiego
dyplom
magisterski
e-mail
uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
promotor
Tomasz Bierkowski
Można zażartować, że autorka porwała się z motyką na „Słońce Peru”. Wszyscy wiemy, że wizualny chaos, w którym tkwią instytucje państwa polskiego, charakteryzuje je jako „organizację rozbitą wewnętrznie”, do której trudno mieć zaufanie. Marta Gawin nie dołączyła do powszechnych narzekań, tylko zaproponowała własne rozwiązanie. W jej systemie nie ma oficjalnego, konstytucyjnego orła, trudnego do przeprojektowania ze względów graficznych i legislacyjnych. Występuje on w kształtach nawiązujących do historycznych form heraldycznych, lecz w istocie mamy do czynienia z logo lub piktogramami, które nie muszą się podporządkowywać innym wymogom niż czysto projektowe. W propozycji Gawin aparat państwowy został podzielony na cztery grupy: legislatywę, egzekutywę (z podziałem na Prezydenta i Radę Ministrów z administracją rządową), judykatywę oraz finanse publiczne, organy kontroli i ochrony prawa. Autorka przypisała im pięć przedstawień Orła Białego wpisanych w proste figury geometryczne. Dyplom ten wydaje nam się modelowy, gdyż pracę projektową poprzedziła drobiazgowa analiza realnej i palącej potrzeby społecznej. A samo rozwiązanie nie tylko stwarza systemowe ramy dla dalszych działań, ale jest też nowatorskie i przełamuje schematy. Autorka udostępniła swoją pracę na stronie www.issuu.com/martagawin/docs/system, a my dodajemy, że każdy, kto będzie się zajmować tą tematyką, powinien ją dokładnie przeczytać.