2011
autor
Marta Maštálková (CZ)
tytuł
Winnica Josefa Kořenka
dyplom
magisterski
e-mail
uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych, Architektury i Projektowania w Pradze
promotor
Rostislav Vaněk
Znak identyfikujący małą rodzinną winnicę Josefa Kořenka na Morawach nawiązuje do litery K, a zbudowany jest z rysunku winorośli. Ma trzy wersje, które odpowiadają różnym fazom rozwoju rośliny. Pierwsza, oparta na wizerunku korzenia, stosowana jest jako oznaczenie win stołowych. Druga, wyobrażająca wycinek łodygi, zarezerwowana została dla win wysokiej jakości. Trzecia wersja, przedstawiająca winorośl z młodym pędem, służy jako znak identyfikujący całą firmę, m.in. na wizytówkach, papierach firmowych, dokumentach oraz na etykietach win specjalnych. Dyplomantka zaprojektowała również opakowania tekturowe oraz specjalne opakowanie na butelkę sporządzone z ziemi, która jest źródłem elementów potrzebnych do wzrostu winorośli. Nieodparcie nasuwa się pytanie, czy takie wyjątkowe opakowanie nie sprawi obdarowanemu więcej kłopotu niż przyjemności.