2011
autor
Martyna Bargiel (PL)
tytuł
Grupa Cohabitat – interaktywna identyfikacja wizualna
dyplom
licencjacki
e-mail
uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
promotor
Tomasz Bierkowski
Specyfika Grupy Cohabitat przyczyniła się do tego, że praca – wręcz trudno uwierzyć, że to dyplom licencjacki – znacznie wykracza poza problemy projektowe związane z typową identyfikacją wizualną. Chodzi bowiem o ruch społeczny łączący różnego rodzaju organizacje i firmy oraz osoby zaangażowane w promocję i realizację idei naturalnego budownictwa i permakultury w ogóle. Zaprojektowany multimedialny system graficzny pełni nie tylko funkcje identyfikacji, ale stanowi również narzędzie integracji społeczności, wymiany i upowszechniania informacji o podejmowanych inicjatywach – od międzynarodowego festiwalu naukowego, poprzez konferencje i warsztaty, po przedsięwzięcia komercyjne – dokumentowania ich oraz pozyskiwania nowych partnerów. W rezultacie gruntownej analizy zasad i form działania grupy autorka położyła nacisk na otwartość systemu, dzięki czemu łatwo adaptować go do nowych bądź zmieniających się potrzeb. Przyjęte podejście dobrze charakteryzuje propozycja wprowadzenia obok oficjalnego logotypu organizacji drugiego, analogicznie zbudowanego znaku symbolizującego jej rozwój. Koncentrycznie ułożonych okręgów przybywać ma, jak słojów na przekroju pnia drzewa, wraz z kolejnymi osiągnięciami działaczy. Funkcjonalność, logika i konsekwencja z optymalnym dodatkiem poezji. Pełna permakultura!