2011
autor
Peter Gála (SK)
tytuł
Wodne zabawy
dyplom
licencjacki
uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych i Projektowania w Bratysławie
promotor
Eva Péč-Brezinová
Problemem dostrzeżonym przez dyplomanta jest brak jakichkolwiek instrukcji pływania na basenach. Jako potencjalnego odbiorcę Peter Gála obrał młodzież szkolną, której obowiązkowym przedmiotem jest wychowanie fizyczne z przewidzianymi w programie zajęciami na basenie. Powstałe infoplakaty składają się z trzech warstw. Pierwsza zawiera informacje o ruchach i o ich koordynacji z wdechem i wydechem. Druga, znajdująca się pod spodem, pokazuje możliwe błędy, a ostatnia wyjaśnia biomechanikę pływania. Sam cykl pływania ukazany jest w pięciu fazach. Instrukcje drukowane są przy użyciu pigmentów UV, co zdaniem dyplomanta przedłuża ich trwałość. Zamiast papieru zastosowano spinane sprężynami folie magnetyczne, dzięki czemu instrukcja pozostaje otwarta na wybranej stronie.