2011
autor
Tomáš Rampas (CZ)
tytuł
Mieszkanie na czas kryzysu
dyplom
licencjacki
e-mail
uczelnia
Uniwersytet Zachodnioczeski w Pilźnie
promotor
František Pelikán
W sytuacjach klęsk żywiołowych, jak np. powodzie czy trzęsienia ziemi, wiele osób zostaje pozbawionych domostw. Autor zaprojektował tymczasowy dom o powierzchni 19 m2, w którym cztery osoby mogą mieszkać nawet kilka miesięcy. W normalnej sytuacji obiekty złożone do wielkości kontenera są w dyspozycji agend państwowych. Po zainstalowaniu na miejscu przeznaczenia każdy z nich można rozsunąć, zwiększając powierzchnię użytkową o 45 procent. Na zewnątrz można również rozłożyć dodatkowe zadaszenie miejsca przeznaczonego do składowania dobytku czy zapasów. Wnętrze wyposażone jest w sprzęty niezbędne do godziwego przetrwania ciężkich czasów. Energii dostarczają dwa panele słoneczne umieszczone na dachu. Przewidziano zbieranie zapasu deszczówki do celów gospodarczych. Dyplom, choć przygotowany na poziomie koncepcyjnym, świadczy o przemyśleniu potrzeb osób znajdujących się w sytuacjach krytycznych. Chciałoby się zachęcić decydentów do równie odpowiedzialnego podejścia.