2012
autor
Aleksandra Twardokęs (PL)
tytuł
Projekt publikacji popularnonaukowej dotyczącej pisma i jego roli w kulturze
dyplom
magisterski
e-mail
uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
promotor
Tomasz Bierkowski
Książka Człowiek w kulturze pisma zwraca uwagę jako w pełni autorski projekt, który dyplomantka stworzyła w całości, poczynając od zawartości merytorycznej, na wyborze papieru kończąc. Publikacja ma być przeznaczona dla osób poszukujących podstawowych informacji o fenomenie pisma.
Książka ma przemyślaną budowę. Pierwsza część, bogato zilustrowana zdjęciami w różnych formatach i skali, infografikami itp., jest poświęcona historii pisma. Szerokie marginesy spożytkowano na system nawigacji ułatwiający orientację wśród licznych rycin. Część druga ma charakter krytyczny, podejmuje zagadnienia socjologiczno‑psychologiczne związane z pismem. Pojawia się tu mniej ilustracji, zdjęcia prezentowane są w odcieniach szarości.
Format książki to 17,5 × 25 cm. Tekst główny został złożony krojem Calluna Regular, natomiast przypisy i nawigacja – Calluna Sans.

aleksandratwardokes.blogspot.com/p/blog‑page_9391.html