2012
autor
Aliz Borsa (HU)
tytuł
Projekt pisma Leda
dyplom
magisterski
uczelnia
Królewska Akademia Sztuki w Hadze
promotor
Prof. Erik van Blokland
Po studiach na Uniwersytecie Zachodniowęgierskim w Sopronie, Aliz Borsa kształciła się dalej w Holandii. Jej pracą dyplomową jest rodzina pism Leda przeznaczonych do składu ciągłego. Nazwa kroju pochodzi od odkrytej w zeszłym roku galaktyki LEDA 074 886, o bardzo nietypowym, prostokątnym kształcie. Pismo, podobnie jak jego imienniczka, ma nietypowe cechy – łączy w sobie inspiracje kaligraficzne z konstrukcją geometryczną. Oprócz odmiany szeryfowej grubej (wraz z kursywą) autorka dodatkowo zaprojektowała grubą odmianę Broken (opartą na kaligrafii, czerpiącą z tradycji pisma gotyckiego). Zaletą zestawu są precyzyjnie wykreślone znaki diakrytyczne potrzebne do zapisu języków Europy Środkowej. Mimo różnic rodzina pism robi wrażenie harmonijnego zbioru. Inspirowane swoją historyczną rolą inicjały, umiejętnie wykreślone szeryfy oraz prawidłowo ustawiony kerning dobrze świadczą o zdolnościach i kwalifikacjach absolwentki.

www.typemedia2012.com/#leda