2012
autor
Juraj Kočár (SK)
tytuł
Identyfikacja wizualna JPK
dyplom
licencjacki
e-mail
uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych i Projektowania w Bratysławie
promotor
Marcel Benčík
Tematem pracy dyplomowej Juraja Kočára był projekt własnej identyfikacji wizualnej – autoidentyfikacji graficznej, traktowanej przez autora jako inwestycja w przyszłość. Pracował z niezwykłą systematycznością, według ściśle określonego planu. Przez z górą półtora miesiąca, o stałych porach i przez ściśle określony czas, zbierał wszelkie materiały wizualne nawiązujące do inicjałów JPK – Juraj Peter Kočár. Zgromadził w ten sposób wiele znaków graficznych, fotografii i ilustracji, uzupełniając o nie zbiór własnych szkiców i projektów. Na drugim etapie poszukiwał właściwej metody organizacji i prezentacji całego zebranego materiału, który ostatecznie zawarł w dwóch przygotowanych książkach. Pierwsza jest dokumentacją procesu projektowego, który można dokładnie prześledzić dzięki układowi chronologicznemu ograniczonemu datami: 7 marca – 23 kwietnia. Druga to typowy słownik obrazkowy, wzorowany na opublikowanym słowniku języka słowackiego. Każda strona zawiera trzy wizualizacje inicjałów J, P i K. Książki stanowią rodzaj „skrzynki narzędziowej” potrzebnej do stworzenia własnej identyfikacji. Nawet gdyby autor zechciał zmieniać swoje logo co trzy dni, projektów z pracy dyplomowej wystarczyłoby mu do setnych urodzin.