2012
autor
Kamil Zaniewski (PL)
tytuł
Powstanie styczniowe 1863. Interaktywna aplikacja edukacyjna
dyplom
magisterski
e-mail
uczelnia
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
promotor
Prof. Grzegorz D. Mazurek, Sławomir Plewko
Dyplom jest dostępną w sieci interaktywną aplikacją edukacyjną. Autor podjął próbę przybliżenia odbiorcom wielowątkowej historii powstania styczniowego w przystępny i ciekawy graficznie sposób. Trafny wybór technologii pokazuje, że wcale już nie nowe wynalazki, jak komputer i internet, mogą wspomagać edukację szkolną w o wiele ciekawszy sposób niż banalne prezentacje z programu Power Point.
Autor pogrupował najważniejsze fakty związane z powstaniem. Na każdym etapie dodatkowo ujmował treści w trzy odsłony, korzystając z modelu „przyczyna‑przebieg‑skutek”. Całość składa się więc z dziewięciu interaktywnych wątków (interaktywność pozwoliła na dalsze rozwinięcie poszczególnych tematów). Forma graficzna dyplomu nawiązuje do typografii i układu prasy z drugiej połowy XIX wieku, stąd wykorzystanie masywnych, szeryfowych krojów akcydensowych. Ilustracje oddają estetykę drzeworytu sztorcowego: faktura skośnych linii naśladuje jego rytmiczne szrafowania.
Projekt nie zastąpi zawartości podręczników, ale – m.in. dzięki ­przyjętej strukturze i interesującym wizualizacjom danych – pozwoli odbiorcy uporządkować wiedzę i zrozumieć przebieg tak złożonego wydarzenia, jakim było powstanie styczniowe.

www.powstanie1863.info