2012
autor
Katarzyna Kędzior (PL)
tytuł
RE-DESIGN. Zestaw mebli z materiałów odpadowych
dyplom
licencjacki
e-mail
uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
promotor
Prof. Wacław Kowalski
Projekt powstał w kooperacji z firmą TRACH Recykling, gdzie autorka mogła eksperymentować z przetwarzaniem surowców wtórnych. Wykorzystała opakowania i nakrętki wytwarzane z polietylenu (PE). Ze zmielonych tworzyw wykonała płyty o dobrych właściwościach konstrukcyjnych, odporne na wilgoć, łatwe w obróbce mechanicznej i, jak zapewnia, nadające się do dalszego przetwarzania. Projektantka przeprowadziła szereg prób, badając wpływ temperatury, czasu topienia oraz składu chemicznego płyt na ich walory techniczne i estetyczne. Barwne ziarna ze zmielonych nakrętek widoczne na powierzchni sprawiają, że przypomina ona nieco lastriko. Tani materiał wygląda zaskakująco szlachetnie, a zastosowana technologia umożliwia uzyskanie wielu wariantów kolorystycznych.
Tak powstały materiał został wykorzystany do wykonania prototypu stolika i siedziska. Wobec wysiłku i czasu poświęconego na opracowanie nowego tworzywa, nader prosta forma mebli sugeruje, że zostały potraktowane raczej jako prezentacja możliwości niż rozwiązanie finalne. Wydaje się, że potencjał efektownego i praktycznego materiału otwiera przed autorką możliwości dalszego owocnego działania projektowego i może okazać się „sposobem na życie” w czasach kryzysu.

www.kedziorart.pl