2012
autor
Klára Balázs (HU)
tytuł
JAT Project
dyplom
magisterski
e-mail
uczelnia
Uniwersytet Sztuki i Projektowania Moholy‑Nagya w Budapeszcie
promotor
Zsótér László
Przedmiotem pracy dyplomowej Kláry Balázs była wizualizacja danych z badań socjologicznych w znanej z problemów społecznych dzielnicy Budapesztu. Badania przeprowadzono w ramach dużego projektu finansowanego przez Unię Europejską. Projekt rewitalizacji ośmiu domów w dzielnicy Ferencváros (zwanych JAT od nazwiska węgierskiego poety Józsefa Attila) rozpoczął się od zebrania informacji o powiązaniach społecznych, warunkach życia i społeczno‑kulturowym dziedzictwie mieszkańców. Celem autorki było stworzenie katalogu z zebranymi informacjami oraz prezentacji internetowej traktującej o szeroko rozumianej odnowie tej części miasta. Świadoma istotnej roli klarownej komunikacji w całym procesie rewitalizacji, z powodzeniem zadbała o czytelne przełożenie zebranych danych na język wizualny. Nim doceniliśmy odpowiedzialne podejście projektantki, zwróciły naszą uwagę walory estetyczne rozwiązania.

www.balazsklari.hu