2012
autor
Mariusz Górka (PL)
tytuł
Oktawa Kultur Podlasia
dyplom
magisterski
e-mail
uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
promotor
Prof. Władysław Targosz
Podlaska Oktawa Kultur to organizowany od kilku lat w Białymstoku festiwal poświęcony żyjącym obok siebie we wschodniej Polsce nieco odmiennym kulturowo społecznościom: polskiej, białoruskiej, ukraińskiej, rosyjskiej, litewskiej, tatarskiej, żydowskiej i romskiej. Koncerty, wystawy i przedstawienia teatralne składające się na jego program odbywają się nie tylko w stolicy regionu, ale także w wielu okolicznych miasteczkach. Autor wyeksponował te miejsca w zaprojektowanej na nowo identyfikacji wizualnej. Tym samym, obok normalnych elementów tego rodzaju projektu, powstał miniprzewodnik po najciekawszych miejscach i atrakcjach regionu, ukazanych m.in. na uproszczonych wektorowych ilustracjach. Także sam znak festiwalu, nienachalnie nawiązujący do matrioszki, rozszerzony został o system ikonek reprezentujących wszystkie osiem narodowości.
Najciekawszą i – co dziwne – najskromniej przedstawioną w zgłoszeniu częścią pracy są plakaty imprez składających się na przykładową edycję festiwalu. Autor bardzo odważnie połączył charakterystyczne dla Białostocczyzny wyobrażenia ze współczesną wektorową ilustracją przypominającą instrukcję obsługi lub schemat modelu do sklejania. Każdy składa się z ośmiu części, co rodzi refleksję o niezbędności ośmiu kultur, stanowiących o tożsamości regionu.