2012
autor
Martina Rozinajová (SK)
tytuł
Podręcznik do plastyki w szkole podstawowej
dyplom
magisterski
e-mail
uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych i Projektowania w Bratysławie
promotor
Palo Bálik
Zarówno zawartość, jak i wygląd słowackich podręczników od dawna są na bardzo niskim poziomie. Przez kilkadziesiąt lat sytuacja nie uległa poprawie, a wręcz przeciwnie – pogarszała się i jest już alarmująca. Zaniepokoiło to ­Martinę Rozinajovą. Jej praca dyplomowa pokazuje, że podręcznik do szkoły podstawowej może być atrakcyjny i zupełnie inaczej opracowany. Autorka postawiła sobie za zadanie nie tyle przeprojektowanie układu graficznego, ile zmianę struktury samego podręcznika do plastyki. Postanowiła również motywować uczniów do nauki oraz kreatywności i wykorzystała w tym celu wszystkie możliwe środki graficzne. Użyła papierów różnego rodzaju i koloru oraz sama wykonała ilustracje. Pozostawiła uczniowi spory margines na indywidualną interpretację i interakcję z książką. Każda rozkładówka stawia przed nim nowe wyznawania.
Powstała również strona internetowa poświęcona projektowi oraz tematyce podręczników szkolnych, stanowiąca punkt wyjścia do dalszych działań.

www.noveucebnice.sk