2012
autor
Boglárka Nádi (HU)
tytuł
Instytut Sztuki Stosowanej
dyplom
licencjacki
e-mail
uczelnia
Uniwersytet Zachodniowęgierskiego w Sopronie
promotor
Juhász Márton
Minęły już czasy, gdy projektowanie znaczków było cenioną i dobrze płatną gałęzią grafiki. Rola poczty w społecznym systemie komunikowania się traci na znaczeniu wraz z rozwojem technologii informacyjnych. Boglárka Nádi, nie zważając na te zmiany, postanowiła „wziąć pod lupę” tę małą powierzchnię papieru i zaprojektować znaczki dla Poczty Węgierskiej. Udało jej się z powodzeniem przełożyć na serię znaczków siedem węgierskich baśni ludowych, poświęcając każdej z nich blok z czterema różnymi nominałami. Nádi zaprojektowała dodatkowo specjalne elementy filatelistyczne – koperty, stemple itp. Grafika nawiązuje do ludowego rękodzieła. Mimo dekoracji roślinnych w tle i na obrzeżach, język wizualny pozostaje prosty i przejrzysty. Większość znaczków drukowana jest dwoma kolorami.
Projekt został doceniony za konsekwentne stosowanie elementów graficznych, subtelną i syntetyczną wizualizację, świadczącą o wiedzy historycznej, odniesienie do kultury projektowania z międzywojnia, a także za zwrócenie uwagi na zapomnianą i zaniedbaną dziedzinę grafiki użytkowej.