2012
autor
Peter Simoník (SK)
tytuł
Indywidualność i różnorodność przedmiotu
dyplom
magisterski
e-mail
uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych i Projektowania w Bratysławie
promotor
Prof. František Burian
Trzy obiekty tworzą kolekcję mebli obdarzonych silnym znaczeniem metaforycznym. W zależności od chwilowego nastroju i indywidualnych wrażeń użytkownika zarówno znaczenie, jak i funkcja obiektów mogą być różnie interpretowane. Autor zbudował kolekcję na archetypicznych wyobrażeniach, tak aby wywołać w patrzącym poczucie niejednoznaczności odczytywanych sensów. Obiektywne opisanie tych przedmiotów nie jest możliwe, ponieważ ich rozumienie zawsze jest kwestią indywidualnego odbioru. Subiektywny sposób postrzegania obiektów zmienia pozorną prostotę w bogactwo obrazów i doświadczeń emocjonalnych; dotyczy to także funkcjonalnego wykorzystania przedmiotów. Przykładem może być leżanka, najmocniejsza w wyrazie i budząca najwięcej – niekiedy sprzecznych – emocji. Jej forma może równie dobrze kojarzyć się z trumną, jak z zadaszonym domkiem zapewniającym ochronę i intymność. Ambiwalencja oczytu dotyczy również funkcji – mebel może to być legowiskiem albo schowkiem na cenne przedmioty. Równie „wieloznaczne” są pozostałe dwa obiekty z kompletu. Autor nie pozwala obojętnie przejść obok swoich prac – przenosi przedmioty użytkowe w obszar sztuki.