2012
autor
Richard Jaroš (CZ)
tytuł
Wizualizacja danych w dzisiejszych mediach
dyplom
licencjacki
e-mail
uczelnia
Uniwersytet Tomáša Baťy w Zlínie
promotor
Rostislav Illík
Richard Jaroš zajął się tematem wizualizacji danych, jej historią oraz użyciem w mediach. Prześledził jej rozwój z uwzględnieniem kwestii poprawności i etyki. Badał nadużycia i manipulacje polegające na sugerowaniu odbiorcy niewłaściwej interpretacji danych oraz ich konsekwencje.
Autor postanowił zmierzyć się również ze współczesnymi problemami społecznymi dotyczącymi internetu, wolności wypowiedzi i dostępu do informacji. Zainteresował go kryzys dziennikarstwa, monopolizacja mediów i jej wpływ na opinię publiczną, jak również coraz częstsze postulaty cenzurowania informacji w sieci, wysuwane pod pretekstem ochrony praw autorskich, walki z pornografią dziecięcą, terroryzmem itp.
Jaroš zgromadził wiele danych, które zostały ostatecznie zwizualizowane i przedstawione w postaci wydruków na papierze z roli oraz w formie gazetki, która stała się niezależnym, alternatywnym źródłem informacji. Aby ułatwić i przyspieszyć powielanie materiałów, co było dla projektanta priorytetem, zrezygnował z użycia kolorów. Zastąpił je monochromatycznymi deseniami (szrafurami), które zachowują czytelność mimo wielokrotnego kopiowania.
Jury doceniło zarówno temat, jak i realizację pracy. Wizualizacja danych jest w krajach Europy Środkowej specjalizacją dość słabo rozwiniętą, tym istotniejszy jest więc wkład Richarda Jaroša w tę dziedzinę projektowania.