2012
autor
Tomáš Kompaník (CZ)
tytuł
Wykorzystanie słowackiej twórczości ludowej w projektowaniu graficznym
dyplom
magisterski
e-mail
uczelnia
Uniwersytet Tomáša Baťy w Zlínie
promotor
Lenka Baroňová
Projekt AHA (nazwa od przytaknięcia „aha!”) ma zwrócić uwagę na walory i tradycję ornamentyki słowackiej (autor studiował w Czechach, ale jest Słowakiem), w szczególności haftu ludowego, ukazanego w „ponadczasowym” zestawieniu ze współczesnymi trendami w projektowaniu graficznym. AHA to próba upowszechnienia znajomości słowackiego haftu, pokazania jego wartości artystycznej oraz różnorodności.
Zasadniczą część projektu stanowi książka złożona z ośmiu rozdziałów. Każdy poświęcony jest wzorom z innego regionu i różni się gamą barwną, doborem elementów graficznych i typografią. Wszystkie prezentują ornamenty oraz teksty piosenek charakterystycznych dla danego regionu. Ręczne szycie publikacji i użycie różnego rodzaju papierów (nie wyłączając złotych i srebrnych) nawiązuje do rzemiosła i dobrze koresponduje z grafiką wektorową i drukiem cyfrowym. Dopełnieniem projektu są pocztówki i podkoszulki z wybranymi ornamentami.
Wśród tegorocznych zgłoszeń znalazło się kilka prac nawiązujących do motywów ludowych. Sposób pokazania piękna słowackiego haftu i możliwości wykorzystania go we współczesnej sztuce i projektowaniu sprawiły, że praca Tomáša Kompaníka wydała nam się najciekawszą z tej grupy.

http://issuu.com/absurdo.tomas/docs/kniha_aha