2012
autor
Vojtech Ruman (SK)
tytuł
Pressburger: universalny grotesk tytułowy
dyplom
licencjacki
e-mail
uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych i Projektowania w Bratysławie
promotor
Michal Tornyai
O wyborze takiego tematu przesądziło entuzjastyczne zainteresowanie ­Vojtecha Rumana historią Bratysławy, a w szczególności liternictwem stosowanym w przestrzeni miejskiej na początku XX wieku. Praktycznym celem projektu było stworzenie pisma tytułowego zainspirowanego ręcznie malowanymi szyldami uwiecznionymi na starych fotografiach. Rezultatem pracy jest pismo Pressburger (nawiązanie do dawnej, niemieckiej nazwy miasta). Pismo ma szereg znaków alternatywnych dla prawie każdej litery, co stwarza wiele możliwości użycia go i uprzyjemnia pracę przy składzie. Alternatywne znaki pisma „reprezentują” anonimowych szyldziarzy, a symbolicznie nawiązują do dzisiejszego zróżnicowania miasta. Projekt pisma można rozbudowywać w nieskończoność. Otwarty system pozwala na rozwijanie jego koncepcji i gwarantuje ponadczasowość. Krój ma ogromny potencjał zastosowań w złożonych projektach systemowych, a w przyszłości mógłby stać się elementem identyfikacji stolicy Słowacji.