2013
autor
David Chmela (SK)
tytuł
Rodzina pism Genetic
dyplom
magisterski
e-mail
uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych i Projektowania w Bratysławie
promotor
Pavol Bálik
Genetic to projekt rozbudowanej rodziny pism, która ma docelowo zawierać zestaw znaków bezszeryfowych, szeryfowych, szablonowych oraz wersję z zawijasami. Każde z pism ma istnieć w różnych grubościach, szerokościach i stopniach kontrastu. Na potrzeby dyplomu skończone zostały w postaci fontów po cztery odmiany grubości dla szerokości normalnej trzech pierwszych zestawów pism. Autor zapewnia, że dodatkowo zostały opracowane specjalne znaki alternatywne z myślą o grafice wydawniczej, dostępne w formacie OpenType. W związku z rozmaitością stylistyczną rodzina pism ­Genetic nadaje się do wszechstronnego użycia. Przy składzie różnymi odmianami i wersjami zostanie zachowany jednorodny styl. Należy koniecznie wypróbować. ­Czekamy na ostateczne pełne wersje wszystkich odmian w różnych stopniach kontrastu. Strona internetowa prezentująca pismo nie ułatwia niestety dotarcia do właściwej odmiany, a modyfikacja cech kroju za pomocą niefunkcjonalnych przycisków komplikuje dodatkowo orientację w stylach.