2013
autor
Gabriela Ronzová (CZ)
tytuł
Projekt tomografu
dyplom
magisterski
e-mail
uczelnia
Uniwersytetu Technicznego w Brnie
promotor
Ladislav Křenek
Tomograf komputerowy jest nowoczesnym, bardzo skomplikowanym i kosztownym urządzeniem rentgenowskim, służącym do diagnostyki medycznej. Przedstawiona koncepcja śmiało integruje wszystkie elementy konstrukcji składające się na urządzenie, w tym podstawę stołu, w jeden obiekt – „muszlę”. Takie podejście znacznie upraszcza całość formy. Staje się ona spójna, zrozumiała, a przy okazji bardziej przyjazna. Prosta i elegancka forma kształtowana była z myślą o komforcie użytkowania, w tym o łatwości utrzymania w czystości, ale przede wszystkim uwzględnia wpływ, jaki ma wygląd aparatury medycznej na stan psychiczny pacjentów oraz dobre samopoczucie personelu szpitalnego.