2013
autor
Marta Morawska (PL)
tytuł
Prace domowe. Studium nowych form prac chałupniczych
dyplom
licencjacki
e-mail
uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
promotor
Tomasz Rygalik
Kto by pomyślał, że chałupnictwo zainteresuje projektantów! A jednak Marta Morawska podjęła się nie tylko analizy współczesnych potrzeb i możliwości pracy w domu, ale również sprawdziła nowy model aktywności wśród mieszkańców Warszawy. Przedsięwzięcie rozpoczęło się od współpracy z osobami starszymi korzystającymi z Dziennego Domu Pomocy Społecznej na Saskiej Kępie. Przedmiotem projektu był cały proces wytwarzania: od pomysłu do produkcji, realizowany zgodnie z zasadami co-designu, choć tu doprowadzony tylko do etapu wstępnych modeli. Zaplanowane i zrealizowane przez Martę Morawską działanie wpisuje się w nową tendencję projektowania społecznego. Zainteresowanie rzemiosłem i rękodziełem wytworzyło nić porozumienia pomiędzy młodą projektantką a grupą seniorów. Należy docenić, że projekt pierwotnie skierowany do osób powyżej pięćdziesiątego piątego roku życia jest kontynuowany we współpracy z warszawskim Towarzystwem ­Inicjatyw Twórczych „ę” dla potrzeb grupy rodziców z małymi dziećmi.