2013
autor
Sára Ulrich (HU)
tytuł
Typografia i kontekst
dyplom
magisterski
e-mail
uczelnia
Uniwersytet Sztuki i Projektowania Moholy‑Nagya w Budapeszcie
promotor
Balla Dóra
W jaki sposób czytamy książki w erze cyfrowej? Przez długie lata papier był pośrednikiem między autorem i czytelnikiem. Autorka postanowiła pozostać przy tradycyjnym medium, probując jednocześnie wprowadzić elementy wzięte ze świata cyfrowego – grę, możliwość czytania książki z różnych stron, przejrzystość. Powstała w ten sposób eksperymentalna książka, w której typografia stała się dominującym elementem – abstrakcyjną ilustracją. Subiektywna, graficzna interpretacja tekstu, spowalnia w znacznej mierze lekturę. Materiał wizualny zmienia się z rozdziału na rozdział, powodując miejscami, że tekst staje się trudny do odszyfrowania. Autorka ma dodatkowy dobry powód, by zwrócić naszą uwagę na sam proces czytania. Jej decyzje projektowe idą bowiem w parze z treścią książki Itala Calvina Jeśli zimową nocą podróżny – powieścią napisaną w formie metafikcji o czytaniu. Zabiegi typograficzne odzwierciedlają w zamierzeniu autorki myśl Calvina. Dyplom jest przy tym pracą badawczą na temat granic percepcji wizualnej. Dodatkowo zaprojektowane zostały mała książeczka i plakat jako materiały informacyjne. Wyszukany projekt wywołuje jednak pytanie, czy czytelnik rzeczywiście przebrnie przez zagmatwany zapis treści, poddając się interpretacji dyplomantki, czy raczej skomplikowany zapis zniechęci go do tego i będzie jedynie książkę podziwiał jako obiekt artystyczny.