2013
autor
Veronika Buck Valentová (CZ)
tytuł
Odkryj Pragę. System informacji dla turystów
dyplom
licencjacki
e-mail
uczelnia
Uniwersytet Tomáša Baťy w Zlínie
promotor
Lumír Kajnar
Coraz częściej wśród zgłoszeń na przegląd pojawiają się złożone systemy informacyjne. Bardzo się z tego cieszymy, gdyż ciągle jest to zacofana w naszej części Europy dziedzina. Po 20 latach od otwarcia granic bloku wschodniego Praga nie doczekała się kompleksowego systemu informacji turystycznej. Jest to delikatny temat, który wchodzi w sferę polityki i ekonomii. Głównym elementem zaproponowanego systemu jest zestaw 25 piktogramów zabytków Pragi, do których nawiązują tematyczne mapy. Autorka starała się, żeby projektowane znaki były jak najprostsze. Jury doceniło spójność i przejrzystość proponowanego rozwiązania oraz realistyczne podejście do złożonego zadania, łączącego elementy identyfikacji wizualnej, systemu nawigacji i aplikacji na różne nośniki, w tym mobilne. Wątpliwości budzi zastosowana gama barwna. Białe nazwy ulic umieszczone na szarym tle lub czarne na czerwonym nie będą czytelne w niekorzystnych warunkach oświetleniowych ani dla osób niedowidzących.