2014
autor
Ágnes Bogár (HU)
tytuł
Przewodnik po Budapeszcie
dyplom
magisterski
e-mail
uczelnia
Węgierski Uniwersytet w Budapeszcie
promotor
Felsmann Tamás
Ze względu na poszerzenie się zainteresowań i coraz większe oczekiwania turystów przed twórcami przewodników stanęły nowe wyznawania. Książka zaprojektowana przez Ágnes Bogár pozostawia w tyle rozwiązania klasyczne. Autorka tworzy artystyczne trasy zwiedzania architektonicznego dziedzictwa Budapesztu. Skupia się na ośmiu zabytkach, w większości zbudowanych na przełomie XIX i XX wieku. Wspólną cechą wybranych budowli jest bogactwo dekoracji. Przewodnik zawiera reprodukcje detali fasad budynków, które zwykle pomijamy przy szybkim zwiedzaniu, przedstawione w postaci wzoru lub dekoracyjnego elementu na stronie. Jury doceniło zarówno wizualną stronę i wykonanie ornamentów, jak i sam pomysł na nowy sposób tworzenia przewodników.