2014
autor
Aleksandra Mohr (PL)
tytuł
Miejsce lęgowe jerzyka „Swifter”
dyplom
magisterski
e-mail
uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
promotor
Prof. Jarosław Szymański
Ornitolodzy biją na alarm w związku ze zmniejszającą się w Polsce populacją jerzyków, ptaków wędrownych objętych ścisłą ochroną gatunkową. Zwierzęta te przystosowały się do życia w mieście, gniazdując w szczelinach elewacji starych budynków. Na skutek przeprowadzanych na dużą skalę remontów i prac termo­modernizacyjnych ptaki utraciły dogodne miejsca lęgowe, co zachęciło autorkę do podjęcia tematu. W bloku pianki poliuretanowej umieściła rękaw ceramiczny. W nim znajduje się komora lęgowa. Jej wydłużony kształt ogranicza dostęp światła i zapewnia poczucie bezpieczeństwa ptakom, które w naturze gniazda budują jak najdalej od otworu wlotowego. Wygięcie rękawa uniemożliwia dostęp drapieżnikom, a jego wymiary i kształt pozwalają na czyszczenie wnętrza oraz prowadzenie badań ornitologicznych. Ważny jest tu materiał, który zapewnia ptakom odpowiednią temperaturę, a jednocześnie ogranicza możliwość powstania w ścianie budynku tzw. mostków termicznych. Blok pianki można przycinać wzdłuż zaznaczonych linii, uwzględniając grubość ­izolacji. W ten sposób powstała „prefabrykowana” budka ­Swifter (z ang. swift – jerzyk). Wiedzę o zachowaniach ptaków, jak dowiedzieliśmy się z dobrze poinformowanych źródeł, autorka zyskała od taty ornitologa. Jakże znakomicie ta wiedza została wykorzystana!