2014
autor
Anna Ulahelová (CZ)
tytuł
AB–BA – system orientacyjny dla transportu publicznego w Bratysławie
dyplom
magisterski
e-mail
uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych i Projektowania w Bratysławie
promotor
Pavel Choma
System transportu publicznego w Bratysławie nie jest ani przejrzysty, ani logicznie obmyślony. Aby stworzyć jego dobry plan, konieczne jest zebranie ogromnej ilości danych, analiza obecnej sytua­cji, połączeń dróg i ważnych skrzyżowań. Stosując podział miasta na pięć sektorów, modułową siatkę oraz czarno‑białą grafikę, Annie Ulahelovej udało się przekonująco zwizualizować istniejącą sieć połączeń miejskich. Rezultatem jest seria map odpowiadająca różnym potrzebom użytkowników. Powstała mapa z najważniejszymi przystankami oraz połączeniami prowadzącymi do punktów interesujących turystycznie; są mapy lokalne, przedstawiające informacje ważne dla poszczególnych dzielnic; jest mapa z najszybszymi połączeniami pomiędzy odległymi punktami w mieście itd. Projekt ten jest doskonałym przykładem, jak rozpocząć pracę z systemami wizualnymi w przestrzeni publicznej, aby poprawić jej dostępność i zmienić zachowania użytkowników.