2014
autor
Lucia Mlynčeková (SK)
tytuł
Nowy elastyczny, czytelny plan miejski dla Trenčína
dyplom
licencjacki
uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych i Projektowania w Bratysławie
promotor
Marcel Benčík
Analiza złożonych i trudnych w odczycie informacji zapisywanych przez architektów jest nie lada wyzwaniem dla grafików. Problem stanowi interpretacja trudnego języka architektonicznego w sposób zrozumiały dla zwykłych śmiertelników. Plan zagospodarowania przestrzennego przeciętnego miasteczka słowackiego składa się z wielu warstw, podwarstw i podpodwarstw. Wszystkie one, z wykorzystaniem różnych wzorów, są zwykle wydrukowane na jednym arkuszu papieru. Mlynčeková postanowiła zerwać z tą chaotyczną, zbyt dekoracyjną stylistyką. Skupiła się na dwóch aspektach. Pierwszy to organizacja i ustrukturyzowanie danych tak, by ułatwiały zrozumienie prac architektów i urbanistów. Drugi to uproszczenie struktury w celu zapisania informacji w sposób zrozumiały także dla szerszej publiki. Praca ukazuje, jak projektowanie graficzne może być pomocne w budowaniu płaszczyzn porozumienia między różnymi grupami zawodowymi działającymi w tym samym obszarze.