2014
autor
Monika Bolechová (CZ)
tytuł
Historia buków
dyplom
magisterski
uczelnia
Uniwersytet Jana Ewangelisty Purkyniego w Uściu nad Łabą
promotor
Prof. Karel Míšek
Książka, która jest przedmiotem pracy dyplomowej, poświęcona została zjawisku typowemu dla lasów znajdujących się w pobliżu większych ośrodków miejskich. Monika Bolechová zebrała historie osób, które wyryły swoje inicjały w korze buków w okolicach Radňova na Vysočinie. Zwyczaj ten wskazuje na ludzką potrzebę pozostawienia własnego znaku oraz prawie zapomniany bezpośredni związek człowieka z przyrodą. Celem pracy było znalezienie autorów napisów i przeprowadzenie z nimi wywiadów, z których można się dowiedzieć, dlaczego i kiedy pozostawili swój ślad w korze drzewa. Jury doceniło oryginalny pomysł oraz wnikliwą analizę zjawiska.