2014
autor
Sarolt Ágnes Erdélyi (HU)
tytuł
Ughy Szabina:Séták Peremvidéken / Verseskötet tervezés
dyplom
licencjacki
e-mail
uczelnia
Alkalmazott Művészeti Intézet, Sopron
promotor
Barka Ferenc
„az utazás, miként ez a készülő verseskötet, távolságot
teremt és kibillent a közvetlenség biztonságot ígérő közelségéből. kérdéseket vet fel, és kétségeket ébreszt – nemcsak
a látottakkal, hanem saját látásmódunkkal, önnön magunkkal szemben is. lehetőséget ad rácsodálkozásra, az elemi felismerésekre, a világ csodáján érzett ámulatra.”

Először egy zárt, önálló művészi értékkel rendelkező képi világ
létrehozás, majd a meglévő két világrendszer — vers és kép — harmóniájának egy egységen belül történő megteremtse volt a célom. A képi világ tervezése közben erősen hatott rám a költeményekre jellemző otthontalanság és kívülállóság érzése. A versek többszöri végigolvasása közben kigyűjtöttem a legjellemzőbb motívumokat. Például az arany, a horizont és a márvány, stb. rendszeresen visszatérő elemei a verseknek. A könyv tervezése közben az olvashatóság,
a harmónia és a letisztultság vezérelt. Az illusztrációk és a versek dominanciája, illetve a könyv jellege nem tűrt meg semmilyen formabontó tipográfiai játékot, tehát az egyszerűség és a korrekt megoldások keresése volt a célom. A kapcsolat a modellek és a tárgyak között szokatlan feszültséget teremt. A képeim szereplői légüres térben lebegő űrturisták, akikből árad a magányosság, az izoláltság és az elidegenedés. Az egységességet, ami nagyon fontos szempont volt, a rendszeresen felbukkanó tárgyakkal támasztottam alá.
Fotók és könyvtervezés: Erdélyi Sarolta Ágnes