2014
autor
Tomáš Polák (CZ)
tytuł
Kominek
dyplom
magisterski
e-mail
uczelnia
Akademia Sztuki Pięknych, Architektury i Projektowania w Pradze
promotor
Michal Froněk, Jan Němeček
Studenci koncentrują się tak bardzo na funkcjonalnych i estetycznych aspektach produktów, że zapominają o kontekście użytkowym. Nie zwracając uwagi na przestrzeń, w której mają się one znaleźć, czy na inne obiekty, które im będą towarzyszyć. Tomáš Polák tworzył projekt dla konkretnej firmy, dlatego rozważał każdy aspekt. Projektant wykonał dwa prototypy kominków spełniające wszelkie wymagania techniczne i formalne, co daje oczywisty dowód jego umiejętności. Estetyka i funkcja tych produktów wynika ze specyfiki i charakteru wnętrz, dla których zostały przewidziane. Pierwszy model przeznaczony jest do umieszczenia na ścianie typowego salonu. Drugi, mający się znaleźć w centralnym miejscu dużego pokoju, tworzy atmosferę i spełnia funkcję, którą można przyrównać do „biwakowej”. Oryginalnym szczegółem obu rozwiązań jest miejsce na drewno. Kominki mają elegancką formę, co wraz z wymienionymi walorami sprawia, że projekty są gotowe do wdrożenia.