2014
autor
Vanda Miškechová (SK)
tytuł
Identyfikacja wizualna internetowego serwisu fotograficznego
dyplom
licencjacki
e-mail
uczelnia
Uniwersytet Tomáša Baťy w Zlínie
promotor
Bohuslav Stránský
Często zapominamy, że o sukcesie naszej pracy przesądza kilka rzeczy: wyczucie detalu, jakość rzemieślnicza, konsekwencja, niezwykłość rozwiązania i piękno. Zapominamy też, że projekt ostatecznie ma sprawiać ludziom przyjemność oraz ma być estetyczny, także w zestawieniu z właściwym mu otoczeniem. Zasada ta obowiązuje niezależnie od tego, czy jest to duże przedsięwzięcie zespołowe, czy też pomysł na to, jak wpisać się w niszę na rynku. Jury wybrało pracę Vandy Miškechovej, ponieważ spełnia powyższe wymagania. Autorka udowodniła, że te same standardy, które realizowane są w dużych, ambitnych projektach, można wdrożyć w codziennej pracy. Projekt identyfikacji wizualnej serwisu internetowego oferującego wykonanie odbitek fotograficznych jest na to przykładem.