2015
autor
Aleksandra Szewc (PL)
tytuł
Klasa pod gołym niebem
dyplom
licencjacki
e-mail
uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
promotor
Grzegorz Niwiński
Proste, lekkie meble dla szkół ponadpodstawowych pozwalają przeprowadzać lekcje poza pomieszczeniem klasy, najlepiej – jak sugeruje autorka – w terenie. Mają one sprzyjać nowym formom nauczania, promując aktywność i współdziałanie uczniów w miejsce współzawodnictwa. Inspiracją dla projektu była krytyka systemu współczesnego nauczania przestawiona w filmie Erwina Wagenhofera Alfabet (2013). Meble zachęcają do trzech form uczenia się: pracy w grupie na stojąco, indywidualnej nauki w pozycji siedzącej oraz prezentacji lub występów (przy audytoryjnej aranżacji mebli). Siedziska nie są najwygodniejsze, ale w tym przypadku istotniejsza jest dynamika pozycji użytkowników. Dodatkową wartość stanowi przeniesienie lekcji w inne środowisko, na świeże powietrze. Meble są zatem łatwe w transporcie i składowaniu, ale jednocześnie stabilne i odporne na zmienne warunki atmosferyczne. Oprócz tych cech charakteryzują się linearnym, lekkim wizualnie rysunkiem i nienarzucającą się formą, bo w szkole nie one są najważniejsze.